POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Warunki Gwarancji

1. Reklamacje należy zgłaszać do punktu sprzedaży, w którym został nabyty akumulator.
2. Okres gwarancji ustalany jest indywidualnie przez każdego ze sprzedawców.
3. Aby gwarancja została przyjęta do rozpatrzenia, akumulator powinien przejść
   odpowiednie testy w punkcie sprzedaży.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji do 30 dni.
5. Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych wypadkach powodują jej utratę:
- alumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania,
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
- samowolne naprawy lub przeróbki,
- zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,
- nezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeżdzie,
- uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej
  pojazdu,
- głębokie rozładowanie akumulatora,
- zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji,
- zastosowanie w pojeżdzie akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami
  producenta akumulatora.
6. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji zapewnia się wymianę akumulatora
  na wolny od wad.